La 9a Cursa Màgic BDN Running se celebrarà durant el quart trimestre de 2020.

El punt de sortida estarà situat a l'Avinguda d'Alfons XIII, davant del Palau Municipal d’Esports (al costat de l’estació de metro Gorg de les línies L2 i L10, i la línia T5 de TRAM).

El punt d'arribada serà a la Plaça del President Josep Tarradellas, a només 50 metres del punt de sortida.i d’arribada.

La sortida serà a les 9:15 hores pels circuits de 5 quilòmetres i a les 10 hores per al de 10 quilòmetres.

El cronometratge dels participants de la prova es realitza a través del sistema de ChampionChip.

La prova de 10K consta d’una sortida amb diferents calaixos, en funció de la marca acreditada en 10km a través del xip groc. Cada calaix està indetificat amb un color i un temps acreditat.

Només podran accedir-hi els corredors que tinguin el dorsal o polsera del color distintiu de cada calaix.

La cursa de 5K constarà únicament d’un calaix de sortida.

Les curses infantils s'iniciaran a les 11:45 hores.

L'entrega de premis tindrà lloc a les 11:30 hores a l'escenari principal.

La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes que s’hi inscriguin prèviament i que siguin majors de 14 anys el dia de la cursa.

Els participants podran escollir entre dos circuits: un circuit de 10 quilòmetres de recorregut homologat per la FCA, i un altre de 5 quilòmetres. Ambdós circuits són urbans i planers.

Estaran degudament senyalitzats i cadascun dels quilòmetres estaran marcats.

Els participants hauran de circular pel recorregut senyalitzat i delimitat. El circuit està pendent de confirmació.

Els carrers pels quals transcorrerà el circuit de 10K són els següents: Avinguda d'Alfons XIII, Carrer d’Antoni Bori, Carrer Monturiol, Avinguda d’Eduard Maristany, Passeig de Mare Nostrum, Carrer del Mare Nostrum, Carrer de la Mar Tirrena, Avinguda d’Eduard Maristany, Port de Badalona, Avinguda d’Eduard Maristany, Passeig Marítim, Riera de Canyadó, Parc de Can Solei i Ca l'Arnús, Carrer de Méndez Nuñez, Carrer del Germà Juli, Via Augusta, Carrer d’e Pare Claret, Carrer del Carme, Passeig de la Rambla, Carrer de Sant Carles, Carrer de Mossèn Anton Romeu, Avinguda de Sant Ignasi de Loiola, Carrer de la Indústria, Carrer d'Antoni Bori, Plaça del President Josep Tarradellas.

 

Els carrers pels quals transcorrerà el circuit de 5K són els següents:

Avinguda d'Alfons XIII, Carrer d’Antoni Bori, Carrer de la Indústria, Avinguda de Sant Ignasi de Loiola, Avinguda d'Eduard Maristany, Plaça Rosa dels Vents, Passeig Marítim, Avinguda de Martí Pujol, Carrer de Mossèn Anton Romeu, Avinguda de Sant Ignasi de Loiola, Carrer de la Indústria, Rambla de Gorg, Plaça del President Josep Tarradellas.

 

Circuit 5K | 10K

Els menors de 14 anys podran participar a les curses infantils.

Aquestes curses seran no competitives.

En funció de l'edat, s'han establert les següents distàncies:

- Categoria Infantil - De 4 a 7 anys: 300 metres
- Categoria Alevins - De 8 a 11 anys: 600 metres
- Categoria Junior - De 12 a 13 anys: 1K
Els circuits corresponents són els següents:
Circuits infantils

L’organització podrà modificar els circuits per causes alienes de força major.

El compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que en cap cas afectaran a la distància oficial.

L'organització ofereix l'opció de canviar de distància a la cursa fins una setmana abans de l'esdeveniment. El canvi de Cursa es podrà fer efectiu des de la plataforma d'inscripcions de Championchip. Per a realitzar aquest canvi la plataforma d'inscripcions farà un càrrec de 3€ en concepte de despeses de gestió.

A la cursa de 10K hi haurà dos avituallaments: el primer, entre els quilòmetres 5 i 6, i que tindrà una longitud de 100 metres a ambdós costats de la calçada, serà líquid. El segon avituallament, al final del circuit, serà sòlid i líquid.

A la cursa de 5K hi haurà un únic avituallament. Serà sòlid i líquid, i estarà ubicat al final del circuit.

Els únics vehicles autoritzats per a seguir la cursa únicament seran els designats per l’organització que portaran de forma visible el corresponent document acreditatiu visible.

La cursa de 5K es considerarà tancada 1 hora després de la sortida.

La cursa de 10K es considerarà tancada 1 hora i 30 minuts després de la sortida.

Per a participar-hi, és obligatori córrer amb xip. En cas de disposar de xip groc de cronometratge ChampionChip, cal fer-ne constar el codi al moment de fer la inscripció.

En cas de no disposar-ne, l’organització en facilitarà un xip incorporat al dorsal que tindrà un cost afegit que s'abonarà en el moment de l'inscripció.

Les persones participants podran recollir el dorsal, la bossa i la samarreta durant la Fira del Corredor, que tindrà lloc el dissabte previ a la cursa al Centre Comercial Màgic Badalona, de 10 a 20 hores. Excepcionalment, fins a una hora abans de l’inici de la cursa (8:15h cursa 5K i 9:00h cursa 10K), es podrà recollir únicament el dorsal i la samarreta a la zona de sortida/arribada.

El fet de no recollir el dorsal, la samarreta i la bossa dins dels terminis establerts, significa la renúncia dels mateixos.

La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament i s’hagi rebut el comprovant d’inscripció.

Cal mostrar el DNI del titular (o resguard d’inscripció) per a recollir el dorsal.

L’organització no entregarà cap dorsal ni cap xip si el participant no aporta aquests documents per a identificar-se com a titular de la inscripció.

La fotocòpia del DNI de l’inscrit, juntament amb el resguard d’inscripció, és vàlida per tal que una tercera persona pugui recollir un dorsal en cas de que el titular no ho pugui fer.

La inscripció es tancarà quan s’assoleixin els 4.000 inscrits o bé quan l’organització ho consideri adequat.

Els dies previs a la cursa, durant la Fira del Corredor, hi haurà 100 dorsals addicionals amb el preu i les condicions que determini l’organització.

En cap cas es realitzaran inscripcions el mateix dia de la cursa.

Podeu consultar els premis i les diferents categories aquí. Es lliuraran tots el mateix dia de la cursa.

Les classificacions oficials es publicaran el mateix dia de la cursa a l’apartat de la prova existent a la pàgina web oficial de ChampionChip (www.xipgroc.cat).

Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

  1. Mostra un estat físic deficient
  2. No realitza el recorregut complet
  3. No porta el xip corresponent a la sabatilla (o bé al turmell en el cas d’emprar portaxip).
  4. No porta el número de dorsal en un lloc visible o porta el dorsal manipulat.
  5. Mostra un comportament antiesportiu.
  6. No respecta el procediment establert i reflectit en aquest reglament.
  7. No obeeix les ordres del personal de l’organització i/o dels agents dels cossos de policia que vetllen per la seguretat de la prova.

 

Els participants permeten explícitament que el seu número de dorsal, nom, cognoms, sexe, any de naixement, equip amb el que corren i marca personal siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats, si acaben la cursa seguint la normativa establerta i havent utilitzat un xip amb tecnologia MyLaps.

El fet d’inscriure’s a la cursa, autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants.

Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitaris produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

L’organització rebutja qualsevol responsabilitat per danys que els participants o tercers puguin provocar durant la prova.

Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança mèdica puntual i obligatòria que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Els mínims de cobertura són els que preveu l’Annex del Reial Decret 849/1993, de 4 de juny (Seguro Obligatorio Deportivo).

Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats. La decisió de l’organització serà inapel·lable.

La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total del present reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització, que aplicarà la IAAF.

Degut a la situació excepcional que estem vivint com a conseqüència de la COVID-19, i tal com us hem comunicat, ens veiem obligats a ajornar la Màgic BDN Running.

Trobareu les indicacions i les condicions per a sol·licitar la devolució de la vostra inscripció en aquest apartat de la pàgina web.

L’inscrit a la cursa accedeix, a la cessió de les seves dades a l’organitzador d’aquesta competició. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) en els termes establerts a la legislació vigent, enviant un correu electrònic a cursa@magicbdnrunning.cat, amb l’assumpte "Protecció de Dades".

La inscripció a la Màgic BDN Running comporta que els participants donin el seu consentiment perquè Badalona Running i Tandem Projects SL, per si mateixos o bé mitjançant terceres entitats, tractin automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal. Així mateix , els participants autoritzen a l’organitzador de l’esdeveniment o als seus patrocinadors per a la presa de fotografies o la gravació de vídeos de l’esdeveniment esportiu, consentint que el seu nom i cognoms, així com la seva imatge, inclosa la veu, pugui ser publicitada en qualsevol mitjà (premsa, televisió, Internet, butlletins, o qualsevol altre acte publicitat promocional), sense que aquest ús li confereixi dret a percebre compensació econòmica.

S’informa expressament als participants que poden revocar en qualsevol moment el seu consentiment, i exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) en els termes establerts a la legislació vigent, enviant un correu electrònic a cursa@magicbdnrunning.cat, amb l’assumpte "Protecció de Dades".

L’organització es reserva el dret a realitzar canvis en el present reglament si així ho considera, comunicant-ho al web i en la informació del corredor amb la deguda antelació i difusió.

Tot allò no previst en el Reglament es regirà per les Normes Generals de Competició de la FCA, RFFA i l’IAAF, per la temporada 2019-2020.

TOP