* Els codis de descompte només són aplicables a les Inscripcions 5K i 10K, tal com està establert al reglament.